Zaloguj się

Regulamin

Polityka prywatności platformy e-learningowej www.akademiaantiaging.pl

I. Informacje ogólne.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)
 2. Właścicielem sklepu internetowego www.akademiaantiaging.pl oraz administratorem danych osobowych jest jest firma Gwardecki.pl Consulting Łukasz Gwardecki NIP: 5842493916 ul. Startowa 7e/22 80-461 Gdańsk

II Dane osobowe

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane podczas zakupu bez zakładania konta, podczas zakładania konta, zapisywania się do newslettera oraz kontaktu Kupujących i Odwiedzających serwis drogą mailową lub poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronie Akademii.
 3. Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji złożonych zamówień, wysyłania newslettera oraz kontaktu z Kupującym/Odwiedzającym, o ile wyrazili na to zgodę.
 4. Dane podane w formularzu rejestracji przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza
 5. Zawartość serwisu można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych o charakterze osobistym.
 6. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu PayU, PayPal są pozyskiwane, zabezpieczane i przetwarzane przez serwis PayU, czy PayPal. Sprzedający nie ma dostępu do tych danych.
 7. Każda osoba, ktora udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać po zalogowaniu się do swojego konta w sklepie www.akademiaantiaging.pl lub poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: kontakt@akademiaantiaging.pl
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Kupującego, jeżeli będzie to konieczne w celu realizacji roszczeń lub wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 9. Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Pozyskiwane dane w żaden sposób nie są udostępniane osobom trzecim
 11. Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
  – szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy
  – zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem
  – dostęp do konta jedynie po podaniu loginu i hasła utworzonego przez użytkownika (właściciela konta)

III Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  a. Internet Explorer
  b. Chrome
  c. Safari
  d. Firefox
  e. Opera
  f. Android
  g. Safari (iOS)
  h. Windows Phone
  i. Blackberry

V Udostępnienie danych.

 1. Dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym nawet w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie www.akademiaantiaging.pl/polityka-prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu sklepu www.akademiaantiaging.pl oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin platformy e-learningowej “Koralowa Akademia”

I Informacje ogólne

 1. Właścicielem akademii internetowej, działającej pod adresem internetowym: www.akademiaantiaging.pl
  jest firma Life Artist LTD. 11A Falmer Road Enfield EN1 1PZ zwana dalej Sprzedającym.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.akademiaantiaging.pl (zwanym dalej Akademią).
 3. Zapisy niniejszego regulaminu obowiązują każdą osobę (zwaną dalej Kupującym), która dokona zakupu poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.akademiaantiaging.pl , za pośrednictwem sieci Internet, telefonicznie lub pocztą.
 4. Akademia dokonuje sprzedaży osobom fizycznym i firmom (zwanym dalej Kupującymi).
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Akademia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

II Zamówienia

 1. Akademia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.
 2. Zamówienia są przyjmowane:
  a) drogą internetową przez stronę www.akademiaantiaging.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
  b) za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@akademiaantiaging.pl
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
 4. Zamówieniami są produkty platformy Akademii do których Kupujący otrzymuje dostęp na określony czas

III Formy płatności

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione kursy:
  – przelewem bankowym na konto Akademii.
 2. Kupujący ma prawo korzystać z kodów promocyjnych i kodów rabatowych wystawianych tak przez samą Akademię jak i przez pośredników i podmioty trzecie. Każdorazowe użycie kodu promocyjnego musi być zgodne z regulaminem użycia kodu oraz musi zostać potwierdzone przez księgarnię.

IV Dostawa zakupionego towaru

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową albo przelewem – w chwili autoryzacji karty, bądź wpływu pieniędzy na konto Akademii.
 2. Zamówienie jest realizowane drogą mailową o czym Kupujący jest informowany.
 3. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia oraz czas dostępu do kursu w Akademii.
 4. W przypadku zamówień dokonywanych przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej na życzenie kupującego wystawiana jest faktura VAT w ciągu 7 dni roboczych od daty zakupu.

VI Zwroty

 1. Zwrot zakupionego towaru, z wypełnionym Formularzem Zwrotu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. Pieniądze za odesłany towar oraz koszt dostawy towaru do Kupującego są zwracane wyłącznie przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu odstąpienia od umowy kupna stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego przesyłki.

VII Ochrona danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 2. Zakres gromadzenia, wykorzystywania oraz sposób ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

VIII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
X